Banner image of biker bunnies celebrating
04/04/15

Bydd aelodau Clwb Beicwyr Modur y Rusty Sprocket yn reidio eu beiciau modur 400 milltir o amgylch Cymru dros benwythnos y Pasg er budd The Wallich. Bydd y beicwyr yn cysgu ar y stryd am ddwy noson ac yn dosbarthu Wyau Pasg yn ystod y daith.

Yn aml iawn mae pobl ddigartref yn colli allan ar ddathliadau fel y Pasg, y Nadolig a phen-blwyddi – dathliadau y mae llawer ohonom yn eu mwynhau’n naturiol. Os nad oes gennych chi rywle i fyw gall wneud bywyd yn ansefydlog iawn a gwneud pethau fel cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu yn anodd iawn. Dyw hi ddim yn bosibl fforddio nwyddau moethus fel wyau Pasg.

Bydd y Rusty Sprockets yn cychwyn o Gaerdydd am 10am ar Ddydd Gwener y Groglith, gan ddosbarthu wyau Pasg i drigolion The Wallich yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, lle byddan nhw’n treulio’r noson. Ar y dydd Sadwrn, byddan nhw’n reidio’u beiciau i Wrecsam ac yna’r Drenewydd. Byddan nhw’n reidio i Ben-y-bont ar Ogwr ddydd Sul y Pasg a’u hymweliad olaf fydd Hostel Syr Julian Hodge yr elusen yng Nghaerdydd.

Meddai Andrew Muldoon, un o feicwyr modur y Rusty Sprockets:
“Ein nod yw codi £1000, dosbarthu wyau Pasg a chodi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a The Wallich. Byddwn yn cysgu ar y stryd, felly dim Gwely a Brecwast na gwelyau cyfforddus a byddwn yn cyfarfod beicwyr modur eraill ar hyd y daith.”

Bydd yr arian a gesglir gan y beicwyr modur o fudd i Nightshelter The Wallich yng Nghaerdydd, a oedd mewn perygl o gau yn gynharach eleni o ganlyniad i doriadau i’w gyllid gan Gyngor Caerdydd. Dylai unrhyw un sydd am gyfrannu ymweld â Just Giving neu anfon neges destun at RUST48 a’r swm (e.e. £3, £5) at 70070.

Bydd y beicwyr modur yn cael eu croesawu adref gyda pharti ar ôl y daith yn y Fuel Rock Bar ar nos Sul y Pasg.
Bydd y parti yn baratoad ar gyfer Gŵyl Moon Rally flynyddol y Rusty Sprockets, a gynhelir yn Larnog ym mis Mehefin, a bydd yr elw er budd The Wallich.