Ydych chi mewn Busnes? Ydych chi’n credu yn y cysyniad o gefnogi’r gymuned leol ar lawr gwlad?

Ydych chi am godi proffil eich ardal, rhoi hwb i’ch enw da o safbwynt cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol neu godi ysbryd a chyfraddau cadw staff drwy gynnal gweithgareddau gwirfoddoli ac adeiladu tîm?

Cysylltwch â ni heddiw i weld sut gallwn ni gydweithio.

Ffoniwch Zoe Westerman, Rheolwr Cysylltiadau Corfforaethol Strategol ar 02920 668 464 neu e-bost zoe.westerman@thewallich.net