Brwydr y Corfforaethau

Ydych chi’n chwilio am gystadleuaeth entrepreneuraidd? Beth am gymryd rhan yn Her Busnes Cymunedol 50/50 The Wallich?

Cwmnïau Cystadleuol

Cynhaliwyd Cwmnïau Cystadleuol rhwng 2015 a 2019 a llwyddodd i godi dros £45,000.

Roedd y cynllun codi arian yn herio timau corfforaethol i godi arian hanfodol ar gyfer pobl sy’n ddigartref yng Nghymru.

Diolch yn fawr i’r sefydliadau a gymerodd ran dros y blynyddoedd, gan gynnwys Canolfan Siopa Dewi Sant, Le Gros Solicitors, Nationwide Building Society, Minuteman Press, HSBC, KIN+ILK, Acorn Recruitment, Toshiba Tec UK, Celtic English, Golley Slater, Spindogs a llawer mwy.

 

Partneriaethau corfforaethol - Clash of the corporates

Tudalennau cysylltiedig