Gall The Wallich ddarparu sylwebaeth arbenigol ar ddigartrefedd yng Nghymru.
Gallwn ddarparu lluniau a threfnu cyfweliadau gyda llefarwyr, gan gynnwys ein defnyddwyr gwasanaethau.

Cysylltu â’r Tîm Cyfathrebu:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am i 5pm

02920 668 464

Y Tu Allan i Oriau Swyddfa

07824 991372

Datganiadau i’r Wasg:

I gael copi o’n datganiadau i’r wasg cyn gynted ag y byddan nhw’n cael eu cyhoeddi, anfonwch eich enw, enw eich sefydliad, eich rhif ffôn a manylion eich cyfeiriad e-bost at: dosomething@thewallich.net