Black and white headshot of Kerry
15/05/15

Stori Kerry

Fy enw yw Kerry Manning ac ro’n i’n arfer bod yn gleient i’r Wallich ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Fe ddes i fyw yng Nghymru o Ogledd Iwerddon ym mis Gorffennaf 2010 oherwydd trais domestig. Ar y dechrau ro’n i’n byw mewn llety Cymorth i Fenywod ond ar ôl saith mis cefais fy nghartref fy hun […]Read more

Black and white man drinking tea in office
08/02/15

STORI GARETH

Mae Gareth wedi bod yn gwella ers pedair blynedd bellach. Er bod staff prosiect Croes Ffin The Wallich wedi cyfrannu at ei adferiad, ei benderfyniad a’i gryfder ef sy’n bennaf gyfrifol am y newid byd. Yn ddefnyddiwr cyffuriau ers yn hogyn yn ei arddegau, roedd Gareth yn gaeth i heroin a methadon. Yn pwyso dim […]Read more

Black and White Sarah on seat
02/02/15

STORI SARAH

Symudodd Sarah i Lanelli o Aberdaugleddau Noswyl y Nadolig. Roedd wedi bod yn byw yn nhŷ mawr pedair ystafell wely rhieni ei chyn ŵr ac roedd y berthynas rhwng y naill ochr a’r llall wedi chwalu. Ei chyn rieni yng nghyfraith oedd ei landlordiaid, ond roedd y tŷ wedi mynd a’i ben iddo ac roedd […]Read more

Archiv