Tŷ Croeso Wrecsam

Richmond House, 31 Grosvenor Rd, Wrecsam LL11 1BT

Wrecsam

01978 357 926

Gwasanaeth galw heibio yw Tŷ Croeso Wrecsam sy’n rhoi cymorth i bobl sy’n profi digartrefedd a phobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau

Oriau agor

Dydd Llun i dydd Gwener – 9am-5pm

Y gwasanaethau

Mae’r Wallich yn credu mai unigolion ag anghenion cymorth amrywiol a gwahanol yw pobl ddigartref ac agored i niwed.

Profwyd y gall gwasanaethau arloesol sy’n seiliedig ar ddealltwriaeth o drawma helpu i’w gwella, ac rydyn ni’n trio ein gorau glas i ganfod y cymorth mwyaf addas ar eu cyfer.

I gael rhagor o wybodaeth am Dŷ Croeso Wrecsam, cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig