Monmouthshire BS laptops
05/03/15

Mae The Wallich wedi derbyn grant o £5000 gan Gymdeithas Adeiladu Monmouthshire er mwyn sicrhau y gall pobl ddigartref gael mynediad i’r rhyngrwyd.

Mae’n hawdd cymryd mynediad i’r rhyngrwyd yn ganiataol ond i lawer o’r bobl rydym ni’n cydweithio â nhw, mae ffioedd gosod a chontract 12 mis yn rhwystrau sy’n anodd iddyn nhw eu goresgyn.

Mae chwilio am dai, ymgeisio am swyddi a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu yn gamau ar y daith i ailadeiladu bywydau. Gan fod llawer o’r gwasanaethau hyn yn gweithredu ar-lein erbyn hyn, mae’n anfanteisiol ac yn annheg i bobl ddigartref.

Yn ôl Paul Leader, Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu Monmouthshire:
“Rydw i wrth fy modd gyda’r cyfle gwych hwn i helpu i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â chynnwys pobl ddigartref mewn TG gan ei bod mor bwysig yn y byd modern ac yn rhan annatod o gynifer o agweddau ar ein bywydau bob dydd.

Gyda’r cymorth cywir, gall mynediad i TG fod o fudd mawr, o addysg i gyflogaeth, tai i gyfeillgarwch ac oherwydd fod gan yr ystafell TG lechi ac elfennau symudol, gall gyrraedd hyd yn oed mwy o aelodau agored i niwed ein cymunedau.”

Yn ogystal â darparu mynediad i’r rhyngrwyd i’r rhai sy’n hyderus gyda thechnoleg, bydd y cyfarpar yn cael ei ddefnyddio i ddarparu hyfforddiant. Bydd hyn yn amrywio o addysgu sgiliau TG sylfaenol i gyrsiau uwch a fydd yn gwella’r posibilrwydd o ddod o hyd i waith.

Bydd yr holl bobl a fydd yn defnyddio’r ystafell hon ar eu hennill, diolch i’r cymorth.