Mae Canolfan Wallich yn cynnig cyfleusterau llogi ystafelloedd ardderchog ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant a digwyddiadau Cynhadledd

Mae ein canolfan hyfforddi a’n hystafelloedd cyfarfod wedi’u lleoli’n gyfleus o fewn tafliad carreg i ganol Caerdydd, ac mae’n hawdd cyrraedd yno mewn car, ar drafnidiaeth gyhoeddus a drwy gerdded. Mae’n cartref mewn hen eglwys sydd wedi’i hadfer yn hyfryd, ac yn yr adeilad rhestredig Gradd II hwn, gyda’i gynllun agored unigryw, mae holl swyddogaethau gweinyddu canolog yr elusen.

Mae gan ein swyddfeydd y dechnoleg ddiweddaraf, ac mae’n addas ar gyfer pob math o ddigwyddiadau corfforaethol a gwirfoddol, ac mae’n addas ar gyfer cynulleidfaoedd o bob maint gyda’r gofod yn un hyblyg - gellir trefnu’r gofod yn un gofod mawr neu’n tair ystafell lai.

Er mwyn trafod a yw’r ystafelloedd ar gael a chael prisiau a gwybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar 029 2066 8464 neu e-bost: bookings@thewallich.net

Bydd ein cyfleusterau rhagorol yn helpu i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant::
  1. Taflunyddion data ar y nenfwd
  2. Byrddau gwyn rhyngweithiol
  3. Cyfrifiaduron Windows
  4. Siartiau troi, papur ac ysgrifbinnau
  5. System Dolennau Clywed
  6. Gofodau cyfarfod/hyfforddi hyblyg
  7. Mynediad i gadair olwyn
  8. Lifft
  9. Maes parcio