19/10/15

Inaugural Cyclone24 Event Raises Over £17,000

Sunday (October 10) saw scores of people embark on a charity 24-hour cycling event, raising over £17,000 for The Wallich. The first of its kind in Wales, Cyclone 24 saw business people swap their suits for lycra in a challenge of strength, determination and team spirit. The teams of 6 descended on Newport’s Velodrome at midday, […]Darllen Mwy

18/09/15

Holm House Hotel to Help Prevent Homelessness

Cieran Thomas, the Head Chef at Holm House Hotel, Penarth, is raffling off both a Culinary Masterclass and Dinner for Four cooked and served in your own home, to raise money for The Wallich. Cieran will personally visit the winners home to hold the masterclass, which will be designed to match  the palates of the […]Darllen Mwy

People doing Yoga in city hall
21/04/15

Yoga ar gyfer The Wallich

Bydd dros ddau gant o bobl sy’n ymarfer yoga yn cymryd drosodd Neuadd y Ddinas Caerdydd ym mis Mai i godi arian at The Wallich mewn menter o’r enw Yoga For Good.Darllen Mwy

Banner image of biker bunnies celebrating
04/04/15

Beicwyr Modur y Pasg yn Cysgu ar y Stryd er budd Digartrefedd

Bydd aelodau Clwb Beicwyr Modur y Rusty Sprocket yn reidio eu beiciau modur 400 milltir o amgylch Cymru dros benwythnos y Pasg er budd The Wallich. Bydd y beicwyr yn cysgu ar y stryd am ddwy noson ac yn dosbarthu Wyau Pasg yn ystod y daith. Yn aml iawn mae pobl ddigartref yn colli allan […]Darllen Mwy

Monmouthshire BS laptops
05/03/15

Lansio Ystafell TG ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaethau yng Nghaerdydd

Mae The Wallich wedi derbyn grant o £5000 gan Gymdeithas Adeiladu Monmouthshire er mwyn sicrhau y gall pobl ddigartref gael mynediad i’r rhyngrwyd. Mae’n hawdd cymryd mynediad i’r rhyngrwyd yn ganiataol ond i lawer o’r bobl rydym ni’n cydweithio â nhw, mae ffioedd gosod a chontract 12 mis yn rhwystrau sy’n anodd iddyn nhw eu […]Darllen Mwy

Archiv