Amy Lee Pierce

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

| 02920 668 464
Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Mae llawer mwy i’w wneud i wella’r rhethreg yng nghyswllt pobl ddigartref.

Mae Amy wedi gweithio ym maes cyfathrebu, codi arian a materion cyhoeddus yn y trydydd sector ers dros 15 mlynedd.

Dechreuodd fel gwirfoddolwr yn y rheng flaen ac mae hi’n frwd dros gyfiawnder cymdeithasol a chyflawni ymgyrchoedd llwyddiannus sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae Amy yn arwain tîm o weithwyr proffesiynol ym maes cyfathrebiadau digidol, cyfathrebiadau mewnol, cysylltiadau â’r cyfryngau, dylunio graffeg, ymchwil a materion cyhoeddus.

Mae hi wedi arwain prosiectau sydd wedi ennill Gwobr y Sefydliad Siartredig Marchnata , gwobrau Aur ac Arian yng Ngwobrau PRide y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR), Gwobrau Trydydd Sector y DU ac ymgyrch cyllido torfol a gododd £78,000 mewn chwe wythnos.

Cyn hyn, bu Amy yn gweithio I Gyngor ar Bopeth a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Rydw i’n frwd dros herio arferion ac iaith sy’n gwahaniaethu drwy rannu straeon a phrofiadau’r bobl rydyn ni’n eu cefnogi er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol sy’n para.

 

Arbenigeddau

  • Cyfathrebu
  • Ymgysylltu â’r gymuned

Tudalennau cysylltiedig