Lindsay Cordery-Bruce

Prif Weithredwr

| 02920 668 464
Prif Weithredwr

Y bobl yr ydym yn eu cynorthwyo yw canolbwynt ein Gwaith.

Ar ôl 20 mlynedd o brofiad, ac arbenigedd penodol ym maes camddefnyddio sylweddau, mae Lindsay bellach yn defnyddio ei phrofiad perthnasol i helpu i fynd i’r afael â digartrefedd.

Mae Lindsay yn gyfrifol am oruchwylio strategaeth The Wallich fel sefydliad; hi yw’r cyswllt tactegol rhwng rôl llywodraethu’r bwrdd a darparu gwasanaeth gweithredol.

Mae’n goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a darparu cynllun busnes The Wallich, gan sicrhau bod y bobl yr ydym yn eu cynorthwyo wrth graidd popeth a wnawn a bod diwylliant y sefydliad yn union fel y dymunwn iddo fod.

Dechreuodd Lindsay ei gyrfa fel gwirfoddolwr, ar ôl cyfnod o fod yn ddigartref, ac mae’n credu, un diwrnod, y bydd gwirfoddoli’n achub y byd.

Nid swydd yn unig yw hon, ond y rheswm dros fy modolaeth.

 

ARBENIGEDD

 • Arweinyddiaeth
 • Cysgu allan
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Cyfiawnder troseddol
 • Ymwneud â defnyddwyr gwasanaeth
 • Iechyd meddwl
 • Anghenion cymhleth
 • Estyn allan
 • Datrys gwrthdaro
 • Systemau, monitro a gwerthuso
 • Tendro a gwasanaethau comisiynu
 • Atal digartrefedd
 • Tai yn Gyntaf
 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE’s) /  Cymorth yn seiliedig ar drawma
 • Amgylchedd sy’n Seiliedig ar Anghenion Seicolegol (PIE)
 • Creu incwm
 • Ymgysylltu â‘r gymuned

Tudalennau cysylltiedig