Polisi cwcis

Sut mae'r Wallich yn defnyddio cwcis

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis, sy’n cael eu gosod ar eich peiriant i helpu’r safle ddarparu gwell profiad i’r defnyddiwr.  Yn gyffredinol, defnyddiwr cwcis i gadw dewisiadau’r defnyddwyr, storio gwybodaeth ar gyfer pethau fel certiau siopa a darparu data tracio dienw ar gyfer cymwysiadau trydydd parti, fel Google Analytics.

Fel rheol, bydd cwcis yn gwella eich profiad o bori.  Fodd bynnag, efallai y byddai’n well gennych chi analluogi’r cwcis ar y safle hwn ac ar safleoedd eraill.  Y ffordd mwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis ar eich porwr.  Awgrymwn i chi ymgynghori ag adran Help eich porwr neu edrych ar wefan Ynghylch Cwcis, sy’n cynnig canllawiau ar gyfer pob porwr modern.

Cwcis a osodir gennym ni

_hash – mae’r cwcis yma yn cael eu gosod er mwyn inni allu adnabod statws defnyddiwr ar ein gwefan ac maen nhw yn gyffredinol yn cael eu defnyddio drwy’r wefan ar gyfer pethau fel rheolweithiau mewngofnodi a basgedi siopa.  Mae’r cwci yma yn dod i ben ymhen mis.

PHPSESSID – mae cwci yma yn storio’r ddyfais adnabod ar gyfer eich sesiwn bresennol mewn PHP.  Mae’n cael ei ddileu ar ddiwedd eich sesiwn. 

Tocyn FfCTS – mae Ffugiad Cais Traws-Safleoedd (FfCTS) yn ymosodiad sy’n gorfodi’r defnyddiwr i berfformio gweithrediadau nad yw’n eu dymuno ar wefan (er enghraifft, gallai eich data gael ei herwgipio a’i ddefnyddio i berfformio tasgau).  Mae angen y cwci yma i ddiogelu defnyddwyr oddi wrth ymosodiad FfCTS ac mae’n ein galluogi i guddio eich data.

Cwcis a osodir gan drydydd parti

_ga/_gat/_gidMae’r cwcis yma yn cael eu defnyddio gan Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymwelwyr yn defnyddio eich gwefan.  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr i’r safle, o le daw’r ymwelwyr yn ddaearyddol, a’r tudalennau y maen nhw wedi ymweld â nhw, y dyfeisiau a’r porwyr y mae’r ymwelydd yn eu defnyddio.  Mae’r cwcis yma yn dod i ben ar ôl dwy flynedd.

Mwy o wybodaeth ar Gwcis a osodir gan Google Analytics