Beth yw digartrefedd

Gall digartrefedd fod yn bwnc cymhleth.

Mae’r Wallich yma i ddarparu gwybodaeth sy’n egluro camsyniadau am ddigartrefedd

Rydych chi’n cael eich ystyried yn ‘ddigartref’ os:

Mathau o ddigartrefedd

Tudalennau cysylltiedig