Cyfrannu’n rheolaidd

Diolch am wneud rhywbeth arbennig

Mewn cyfnod ansicr, mae gallu dibynnu ar gymorth rheolaidd yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau ein bod ni’n wastad yno i gynnig cymorth pan fydd pobl ein hangen ni.

Gallai rhodd reolaidd helpu rhywun i symud i’w cartref newydd neu agor y drws i wella iechyd meddwl drwy ddarparu mynediad at gwnsela.

Sut y gall eich rhodd chi helpu

Tudalennau cysylltiedig