Loteri

Rhowch ddiwedd ar ddigartrefedd drwy chwarae Loteri y Wallich heddiw

Mae Loteri y Wallich yn ffordd dda o gefnogi pobl sy’n ddigartref yn eich cymuned chi. 

Gallwch ennill hyd at £25,000 a llawer o wobrau eraill bob wythnos 

Sut mae’n gweithio

Dim ond £1 yr wythnos yw’r gost i gymryd rhan yn ein loteri elusennol.

Ar ôl cofrestrubyddwch yn cael rhif chwe digid, a hwnnw fydd eich rhif personol chi am gyhyd ag y byddwch yn penderfynu chwarae.

Mae’r rhif chwe digid buddugol yn cael ei dynnu allan o’r het bob dydd Gwener.

ennill gwobr mae’n rhaid i dripedwar, pump neu bob un o’r chwe digid gyfateb – yn y lle cywir o fewn y gyfres – â’r rhif sy’n cael ei dynnu allan o’r het.

Chwaraewch nawr-button

Mae’r gwobrau’n cael eu hanfon yn awtomatig gan Unity Lottery, felly os ydych chi’n ennill, does dim angen i chi gysylltu i hawlio eich gwobr. 

Mae’r set gyfan o reolau ar wefan Unity Lottery.

textimgblock-img
  • Chwe digid yn y lle cywirennill £25,000 
  • Pum digid yn y lle cywirennill £1,000 
  • Pedwar digid yn y lle cywirennill £25 
  • Tri digid yn y lle cywir ennill: 5 tocyn yn y raffl nesaf 

Mae 50c o bob £1 yn mynd yn syth i’r Wallich.

Siawns o ennill

Siawns o ennill

Chwarae eich rhan

Ar hyn o brydmae’r cartref yn bwysicach nag erioed. 

Ledled Cymrumae ein gwasanaethau arbenigol ar gael 365 diwrnod y flwyddyn i helpu i gael pobl oddi ar y strydoedd, a chreu cyfleoedd i bobl yn ystod y cyfnod anodd hwnac ar ôl hynny. 

textimgblock-img

Stori Alex

“Nawr bod gen i fy ystafell fy hun, rwy’n edrych yn well am fy mod i’n gallu ymolchi. Rwy’n teimlo gymaint yn ell.

Drwy gael ystafell a gweithio gyda’r tîm, rwy’n teimlo bod rhywun wedi gweld y potensial sydd gen i i’w gynnig.

Mae’n union fel gweld tŷ sydd wedi mynd â’i ben iddo; efallai y bydd llawer o bobl yn cerdded heibio gan dybio mai pentwr o rwbel ydy o, ac yn ddiwerth.

Ond efallai y bydd un person yn gweld y potensial o gasglu’r rwbel ac adeiladu plasty.”

Bydd chwarae loteri elusennol y Wallich yn helpu i ariannu gwasanaethau arloesol a darparu cymorth hirdymor i bobl ddigartref a phobl sydd mewn perygl.

Mae Loteri’r Wallich yn cael ei gweinyddu gan Unity Lottery a gallwch ymuno heddiw.

Fundraising-regulator_logo    Be-Aware-Gambler_logo   Unity_logo

Rhif cofrestru’r elusen: 1004103 

Tudalennau cysylltiedig