Codi arian i elusen

Gwnewch rywbeth i helpu i atal digartrefedd yng Nghymru. Codwch arian i’r Wallich heddiw.

Cynlluniwch eich digwyddiad eich hun neu cymerwch ran mewn un rydym ni wedi’i drefnu. Gallwch gymryd rhan mewn cannoedd o ffyrdd gwahanol a chefnogi’r gwaith rydym yn ei wneud.

Mae ein tîm codi arian yma i’ch helpu bob cam o’r ffordd.

DEWISWCH EICH TAITH CODI ARIAN

textimgblock-img

Calendr digwyddiadau

Marathonau, rasys 10k a rhagor o weithgareddau corfforol. Cymerwch olwg ar ein calendr o ddigwyddiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y gorffennol.

Cliciwch yma
textimgblock-img

Creu eich digwyddiad eich hun

O gasgliadau bwced i dwrnamaint pêl droed, trefnwch eich digwyddiad codi arian eich hun ar gyfer The Wallich.

Cliciwch yma
textimgblock-img

Ysgolion a cholegau

Gweithgareddau codi arian hwyliog, cyffrous ac oed briodol ar gyfer eich disgyblion.

Cliciwch yma
textimgblock-img

Grwpiau cymunedol

Dewch â’ch grŵp ffydd neu gymdeithasol at ei gilydd ar gyfer cwis, i werthu cacennau neu gyngerdd i godi arian ar ran elusen.

Cliciwch yma
textimgblock-img

Gwneud eich rhodd

Os ydych chi wedi codi swm hael o arian i elusen, dyma sut mae ei dalu i mewn.

Cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth

Mae ein tîm codi arian cyfeillgar wrth law bob amser i gynnig help ac arweiniad

Cysylltwch â Thîm Codi Arian Wallich

E-bost: dosomething@thewallich.net

Ffôn: 02920 668 464