Blog

Mae’r blog hwn ar gyfer darparu llwyfan er mwyn i’n defnyddwyr gwasanaeth a’n staff gael llais.

Rydym yn eu hannog i rannu eu profiadau, eu harbenigedd a rhoi eu barn mewn perthynas â digartrefedd, gwella’r gwasanaeth, codi arian, cyfathrebiadau a newidiadau mewn polisi.

09 Oct 2020

Plant a phobl ifanc yn cynnau’r fflam dros newid cymdeithasol

Mae tîm codi arian y Wallich yn cydweithio’n glos ag ysgolion ledled Cymru ac mae’n rhyfeddu at drugaredd plant a phobl ifanc oedran ysgol tuag at bobl eraill.