Blog

Mae’r blog hwn ar gyfer darparu llwyfan er mwyn i’n defnyddwyr gwasanaeth a’n staff gael llais.

Rydym yn eu hannog i rannu eu profiadau, eu harbenigedd a rhoi eu barn mewn perthynas â digartrefedd, gwella’r gwasanaeth, codi arian, cyfathrebiadau a newidiadau mewn polisi.

Cyflwynydd tywydd BBC Cymru, wedi ymuno â thîm The Wallich i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd 2023.
15 Sep 2023

Cyflwynydd tywydd yn mynd i’r afael â digartrefedd drwy gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd

Mae Sue Charles, newyddiadurwraig a chyflwynydd tywydd BBC Cymru, wedi ymuno â thîm The Wallich i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd 2023.