Blog

Mae’r blog hwn ar gyfer darparu llwyfan er mwyn i’n defnyddwyr gwasanaeth a’n staff gael llais.

Rydym yn eu hannog i rannu eu profiadau, eu harbenigedd a rhoi eu barn mewn perthynas â digartrefedd, gwella’r gwasanaeth, codi arian, cyfathrebiadau a newidiadau mewn polisi.

07 Sep 2022

Effaith celfyddydau creadigol i bobl ddigartref

Bydd gweithgareddau i ddifyrru, fel gweithdai celf, yn aml yn cael eu defnyddio i ymateb i drawma a gwella ar ei ôl. Fel sefydliad sy’n wybodus o safbwynt seicolegol, rydym yn awyddus i sicrhau bod gennym ddulliau sy’n seiliedig ar drawma o helpu pobl i wella a pharatoi ar gyfer eu dyfodol.