Ymgyrchoedd

Ydych chi’n frwd dros wneud newid gwirioneddol a pharhaol i bobl y mae materion cymdeithasol fel digartrefedd, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau neu gyfiawnder troseddol yn effeithio arnynt?

Os felly, cymerwch gip ar ein hymgyrchoedd diweddaraf sy’n herio’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol i leihau niwed a gwella ansawdd bywyd y bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Darllenwch, dysgwch a chymerwch ran heddiw.

Manifesto-2021
01 Apr 2021

Maniffesto 2021

Darllenwch ein galwadau i bob ymgeisydd a phob plaid sy’n gobeithio bod yn rhan o Lywodraeth nesaf Cymru. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn gyfle unigryw i roi archwiliad iechyd i ddigartrefedd.