Ymgyrchoedd

Ydych chi’n frwd dros wneud newid gwirioneddol a pharhaol i bobl y mae materion cymdeithasol fel digartrefedd, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau neu gyfiawnder troseddol yn effeithio arnynt?

Os felly, cymerwch gip ar ein hymgyrchoedd diweddaraf sy’n herio’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol i leihau niwed a gwella ansawdd bywyd y bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Darllenwch, dysgwch a chymerwch ran heddiw.

Legs in a doorway
06 Feb 2024

Ni ddylai unrhyw un ohonom gael ein hystyried yn droseddwyr am fod yn ddigartref

Mae The Wallich yn cefnogi’r ymgyrch yn erbyn cael unrhyw beth i gymryd lle’r Ddeddf Crwydradaeth. Defnyddiwch yr adnodd a ddatblygwyd gan Crisis i anfon e-bost at eich AS am ein pryderon.