Ymgyrchoedd

Ydych chi’n frwd dros wneud newid gwirioneddol a pharhaol i bobl y mae materion cymdeithasol fel digartrefedd, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau neu gyfiawnder troseddol yn effeithio arnynt?

Os felly, cymerwch gip ar ein hymgyrchoedd diweddaraf sy’n herio’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau yn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol i leihau niwed a gwella ansawdd bywyd y bobl rydyn ni’n eu cefnogi.

Darllenwch, dysgwch a chymerwch ran heddiw.

Mae angen rhoi archwiliad iechyd i ddigartrefedd - Senedd 2021
01 May 2022

Etholiadau Lleol 2022: Ein galwadau am weinyddiaethau cyngor newydd

Rydym yn credu ei bod yn bosibl rhoi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru os byddwn yn cydweithio, a safwn yn barod i weithio gyda phob gweinyddiaeth leol er mwyn gwireddu hyn.