Astudiaethau achos

Yn y Wallich, rydym yn ceisio am gynhwysiant a derbyniad ar gyfer y rhai hynny sydd wedi cael eu heffeithio gan ddigartrefedd. Nid yw o bwys faint o weithiau mae rhywun yn dod atom am help, byddwn bob amser yn gwrando, bod yn empathig a’u cyfarch gyda charedigrwydd.

Mae ein grŵp cleient yn amrywiol ac yn newid yn barhaol, y cwbl â phrofiadau unigryw o ddigartrefedd.

Drwy rannu eu stori mewn astudiaeth achos, gall nid yn unig ymrymuso’r unigolion a bod yn sbardun dros newid, ond mae’n ogystal yn helpu’r Wallich i ysbrydoli eraill, p’un ai yw hynny yn gwneud iddyn nhw newid eu bywydau eu hunain, helpu i wella bywyd rhywun arall neu’n syml, codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r gwaith yr ydym ni yn ei wneud drwy Gymru.

Gwrandewch ar brofiadau personol yn uniongyrchol gan ein cleientiaid drwy ddarllen eu hastudiaethau achos a chael eich ysbrydoli i wneud digartrefedd yn rhan o’r gorffennol yng Nghymru.

Jane
12 Sep 2023

Stori Jane

Mae Jane wedi profi trawma difrifol, dibyniaeth ac wedi bod yn y carchar. Ers mis Medi 2022, mae The Wallich wedi bod yn cefnogi Jane i allu byw bywyd annibynnol heb sylweddau. Darllenwch ei stori.