Telerau ac Amodau

Ni allai rhoi rhodd testun i The Wallich fod yn symlach

Anfon neges destun i gyfrannu

Gwasanaeth cyfrannu at elusen ar gyfer The Wallich yw hwn.

Mae neges destun yn costio £3. Bydd The Wallich yn derbyn 100% o’ch cyfraniad. Dylech chi gael caniatâd y sawl sy’n talu’r bil cyn tanysgrifio.

Gwasanaeth tanysgrifio yw hwn, bydd yn costio £3 y mis nes i chi ateb y neges rad ac am ddim gyda neges destun “STOP”.

Byddwch chi’n derbyn cadarnhad o’ch tanysgrifiad mewn 24 awr. Bydd nodyn atgoffa misol rhad ac am ddim yn cael ei anfon cyn casglu’r cyfraniad, a fydd yn eich darparu gyda manylion ynglŷn â sut i ‘FETHU’ taliad. Bob tri mis, bydd y neges hon hefyd yn eich atgoffa chi sut i ‘STOPIO’R’ tanysgrifiad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch rhodd, cysylltwch supportercare@thewallich.net os gwelwch yn dda.

Bydd eich data yn cael ei drin yn unol â GDPR. Byddwn yn storio eich manylion personol yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn gwerthu eich manylion personol i sefydliad arall.

Darperir ein gwasanaeth rhoi drwy SMS gan ddarparwr llwyfan symudol trydydd parti, CYMBA, a fydd yn casglu eich manylion ar ein rhan ac yn eu pasio ymlaen atom ni.

CYMBA yw enw masnachu ClearCourse Business Services Limited, cwmni cofrestredig o dan Rif Cwmni 06912469.

Telerau ac Amodau Raffl The Wallich

Raffl yn cau: Dydd Mercher 17 Ionawr 2024
Enillwyr yn cael eu cyhoeddi: Dydd Mercher 31 Ionawr 2024