Telerau ac Amodau

Ni allai rhoi rhodd testun i The Wallich fod yn symlach

Loteri Y Wallich

Gwybodaeth am yr hyrwyddwr

The Wallich, Canolfan Wallich, Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9JF.

Rhif Cofrestru’r Elusen 1004103.

Cymryd Rhan

Gellir cymryd rhan yn Raffl Rhannu i Ennill Loteri’r Wallich yn rhad ac am ddim ac mae’n agored i holl breswylwyr tir mawr Prydain sy’n hŷn na 16 oed (nid yw hyn yn cynnwys Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw nac Ynysoedd y Sianel).

Byddwch yn cael eich cynnwys yn y raffl yn awtomatig ar ôl ymuno â Loteri Wythnosol y Wallich cyn hanner dydd ar 13 Rhagfyr 2021. Bydd chwaraewyr presennol Loteri’r Wallich hefyd yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn y raffl.

Dim ond un cais a ganiateir i bob unigolyn yn y raffl. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 13 Rhagfyr 2021. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn y raffl.

Y raffl

Bydd pob tocyn a gyflwynir cyn y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn y raffl.

Bydd y raffl yn cael ei dynnu ddydd Iau, 16 Rhagfyr 2021, yng Nghanolfan Wallich, Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9JF; bydd yr enillydd yn cael ei dynnu ar hap.

Bydd un tocyn yn cael ei dynnu ac yn ennill Hamper Nadoligaidd

Mae’r gwobrau fel y nodir, ac ni fyddwn yn cynnig arian yn lle’r gwobrwyon a hysbysebir.

Enillwyr

Bydd enillwyr yn cael gwybod yn fuan ar ôl tynnu’r raffl ac yn derbyn eu gwobrwyon trwy’r post.

Mae canlyniad y Raffl Loteri Wythnosol yn derfynol. Ni fyddwn yn gohebu â chi yn ei gylch.

 

Anfon neges destun i gyfrannu

Gwasanaeth cyfrannu at elusen ar gyfer y Wallich yw hwn.

Mae neges destun yn costio £4.  Bydd y Wallich yn derbyn 100% o’ch cyfraniad.  Dylech chi gael caniatâd y sawl sy’n talu’r bil cyn tanysgrifio.  Gwasanaeth tanysgrifio yw hwn, bydd yn costio £4 y mis nes i chi ateb y neges rad ac am ddim gyda neges destun “STOP”.

Byddwch chi’n derbyn cadarnhad o’ch tanysgrifiad mewn 24 awr.  Bydd nodyn atgoffa misol rhad ac am ddim yn cael ei anfon cyn casglu’r cyfraniad, a fydd yn eich darparu gyda manylion ynglŷn â sut i ‘FETHU’ taliad.  Bob tri mis, bydd y neges hon hefyd yn eich atgoffa chi sut i ‘STOPIO’R’ tanysgrifiad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch rhodd, cysylltwch supportercare@thewallich.net os gwelwch yn dda.

Bydd eich data yn cael ei drin yn unol â GDPR.  Byddwn yn storio eich manylion personol yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn gwerthu eich manylion personol i sefydliad arall.

Darperir ein gwasanaeth rhoi drwy SMS gan ddarparwr llwyfan symudol trydydd parti, instaGiv, a fydd yn casglu eich manylion ar ein rhan ac yn eu pasio ymlaen atom ni.

InstaGiv yw enw masnachu ClearCourse Business Services Limited, cwmni cofrestredig o dan Rif Cwmni 06912469.