Cyfleoedd comisiynu

Cyfleoedd diweddaraf

Manylion y gwahoddiad i dendro

Swydd: Partner Gwerthuso – Paul Hamlyn Foundation Archwilio a Phrofi prosiect Ar y Cyrion

Lleoliad: Cymru gyfan

Byddai cymysgedd o waith desg, gwaith digidol a sesiynau wyneb-yn-wyneb yn cael ei chroesawu.

Profiad: Rydym yn chwilio am Bartner/Tîm Gwerthuso gyda’r sgiliau/profiad canlynol:

Cyfnod y prosiect: Mae hwn yn brosiect dwy flynedd.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i waith gael ei gwblhau yn unol â llinell amser y prosiect a cherrig milltir penodol.

Ffi: £12,000.00

Eich cynnig: Dylai eich cynnig gael ei gyfyngu i ddim mwy na 6 ochr A4 a dylai gynnwys y canlynol:

  1. Eich sgiliau a’ch profiad sy’n berthnasol i’r gwaith hwn
  2. Eich methodoleg arfaethedig, gan gynnwys y rhesymeg dros awgrymu dulliau penodol
  3. Manylion y tîm gwerthuso (gellir cynnwys CVs mewn Atodiad), gydag arwydd clir o’r person sy’n atebol am ansawdd y gwaith
  4. Dadansoddiad o’r gyllideb
  5. Llinell amser ar gyfer cwblhau’r gwerthusiad.

Dylid cyflwyno’ch cynnig ar fformat Word/pdf i Bethan.Lewis@thewallich.net erbyn 5pm Dydd Llun 11 Hydref 2021.

Gael gwybod mwy

Tudalennau cysylltiedig