Cyfleoedd comisiynu

CYFLEOEDD DIWEDDARAF

Galw am Ymarferydd: Ysgrifennu Creadigol/Drama

Crynodeb:

Ydych chi’n Ymarferydd Ysgrifennu Creadigol/Drama llawrydd sydd â phrofiad o weithio gydag unigolion o grwpiau agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol?

Mae’r Wallich yn chwilio am dri ymarferydd profiadol a brwdfrydig sy’n arbenigo mewn ysgrifennu creadigol a/neu ddrama i hwyluso gweithdai ar-lein mewn tair ardal; Canolbarth – Gogledd Cymru, De-orllewin Cymru a De-ddwyrain Cymru rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022.

Ffi: £2,688

Eich cynnig: Beth rydym ni ei eisiau gennych chi

Os hoffech chi fynegi diddordeb mewn cyflwyno bloc o weithdai Ysgrifennu Creadigol/Drama naill ai yng Nghanolbarth – Gogledd Cymru, De-orllewin Cymru neu yn Ne-ddwyrain Cymru, anfonwch e-bost atom:

1) Eich cynnig

2) Eich CV

3) Llythyr eglurhaol yn cynnwys amlinelliad byr o’ch profiad yn y gorffennol yn hwyluso gweithdai creadigol ar gyfer pobl agored i niwed a phobl sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol, gan gynnwys unrhyw enghreifftiau a delweddau perthnasol o waith yn y gorffennol.

Rhaid i eirdaon fod ar gael ar gais.

Cyflwynwch eich ffurflen gais erbyn dydd Gwener 3 Rhagfyr drwy anfon e-bost at rosie.seager@thewallich.net

Gael gwybod mwy

Tudalennau cysylltiedig