Cyfleoedd comisiynu

CYFLEOEDD DIWEDDARAF

Galw am Ymarferwyr – Y Prosiect Straeon

Crynodeb

Ydych chi’n Ymarferydd Celfyddydau Perfformio sydd â phrofiad o weithio gydag unigolion o grwpiau agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol? Mae The Wallich yn chwilio am ymarferydd profiadol a brwdfrydig sy’n arbenigo mewn theatr i hwyluso rhaglen o weithdai mewn Wrecsam fel rhan o brosiect adrodd straeon Cymru gyfan.

Mae’r Prosiect Straeon, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi gweithio mewn partneriaeth â’r artist arweiniol Owen Thomas a phartneriaid o bob cwr o Gymru – gan gynnwys Theatr y Sherman, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Theatr Clwyd, Uchelgais Grand a National Theatre Wales – i hwyluso’r gwaith o adrodd straeon a
ddatblygir gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o ddigartrefedd, drwy gyfres o raglenni rhannu sgiliau theatr sy’n para deg wythnos.

Bydd grŵp o gyfranogwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei gefnogi i ddatblygu darn byr o theatr sy’n adrodd stori am le drwy eu llygaid a’u profiadau nhw, a fydd yn cael ei rannu mewn digwyddiad rhannu lleol.

Beth rydyn ni’n ei gynnig?

Rydyn ni’n gofyn i’r Ymarferydd Creadigol ddarparu:

Cyfanswm y Ffi: £2275.00
Bydd treuliau ychwanegol, gan gynnwys teithio a deunyddiau, yn cael eu talu ar wahân.

27th Mawrth 2024

———————————————————————-

Galw am Ymarferwyr – Y Prosiect Straeon

Crynodeb

Ydych chi’n Ymarferydd Celfyddydau Perfformio sydd â phrofiad o weithio gydag unigolion o grwpiau agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol? Mae The Wallich yn chwilio am ymarferydd profiadol a brwdfrydig sy’n arbenigo mewn theatr i hwyluso rhaglen o weithdai mewn Aberystwyth fel rhan o brosiect adrodd straeon Cymru gyfan.

Mae’r Prosiect Straeon, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi gweithio mewn partneriaeth â’r artist arweiniol Owen Thomas a phartneriaid o bob cwr o Gymru – gan
gynnwys Theatr y Sherman, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatrau Sir Gâr, Theatr Clwyd, Uchelgais Grand a National Theatre Wales – i hwyluso’r gwaith o adrodd straeon a ddatblygir gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o ddigartrefedd, drwy gyfres o raglenni rhannu sgiliau theatr sy’n para deg wythnos.

Bydd grŵp o gyfranogwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei gefnogi i ddatblygu darn byr o theatr sy’n adrodd stori am le drwy eu llygaid a’u profiadau nhw, a fydd yn cael ei rannu mewn digwyddiad rhannu lleol.

Beth rydyn ni’n ei gynnig?

Rydyn ni’n gofyn i’r Ymarferydd Creadigol ddarparu:

Cyfanswm y Ffi: £2275.00
Bydd treuliau ychwanegol, gan gynnwys teithio a deunyddiau, yn cael eu talu ar wahân.

27th Mawrth 2024

———————————————————————-

Caerdydd Anweledig – Galwad i Werthuswyr

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan gwmnïau ymgyng-hori, unigolion, sefydliadau addysgol a thimau ym-gynghori ad hoc i weithio gyda ni i werthuso ein Pros-iect Caerdydd Anweledig, a lansiodd ym mis Rhagfyr 2022.

Bydd y broses werthuso yn casglu data cyfoes, arolygon a chyfweliadau a gynhaliwyd ym mlwyddyn gyntaf y prosiect ac yn arwain ar gyfweliadau a dad-ansoddiadau yn ystod ail flwyddyn y prosiect gan ar-wain at adroddiad terfynol ar gyfer Cronfa Treftad-aeth y Loteri.

Ffi

£4,500 (am 15 diwrnod sy’n cynnwys treul-iau)

Amserlen

15 diwrnod rhwng Mai a Thachwedd 2024

Tudalennau cysylltiedig