Cyfleoedd comisiynu

CYFLEOEDD DIWEDDARAF

Caerdydd Anweledig – Galwad i Werthuswyr

Rydyn ni’n gwahodd ceisiadau gan gwmnïau ymgyng-hori, unigolion, sefydliadau addysgol a thimau ym-gynghori ad hoc i weithio gyda ni i werthuso ein Pros-iect Caerdydd Anweledig, a lansiodd ym mis Rhagfyr 2022.

Bydd y broses werthuso yn casglu data cyfoes, arolygon a chyfweliadau a gynhaliwyd ym mlwyddyn gyntaf y prosiect ac yn arwain ar gyfweliadau a dad-ansoddiadau yn ystod ail flwyddyn y prosiect gan ar-wain at adroddiad terfynol ar gyfer Cronfa Treftad-aeth y Loteri.

Ffi

£4,500 (am 15 diwrnod sy’n cynnwys treul-iau)

Amserlen

15 diwrnod rhwng Mai a Thachwedd 2024

Tudalennau cysylltiedig