Calendr digwyddiadau

Awydd her? Teimlo fel rhedeg marathon? Herio’r Tri Chopa?

Cymerwch olwg ar ein calendr o ddigwyddiadau sydd wedi profi eu hunain lle gallech godi swm gwerthfawr o arian i helpu pobl ddigartref yng Nghymru.

Mae digwyddiadau her codi arian yn ffordd bwysig dros ben o helpu ein gwaith a gallwch wneud y cyfan wrth gadw’n heini neu wynebu eich ofnau.

Cofrestrwch heddiw os ydych yn barod i wynebu ein heriau diweddaraf

Os byddai’n well gennych gymryd rhan mewn her sydd heb ei chynnwys ar ein rhestr, gallwn gynnig cyngor a help i gofrestru ac i ddechrau codi arian.

E-bostiwch ni i gael rhagor o wybodaeth.

21 Apr 2024

Marathon Llundain

Tîm The Wallich ym Marathon Llundain TCS 2024