Newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan brif elusen digartrefedd a chysgu garw Cymru, The Wallich.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau am ein straeon newyddion, ewch i’n tudalen Swyddfa’r Wasg i gysylltu â’n tîm cyfathrebu ymroddedig.

10 Nov 2022

Staff The Wallich yn cael cynnig taliad hyd at £735 at gostau byw

Elusen yn penderfynu cynnig taliad untro dewisol i staff, i helpu gyda’r cynnydd mewn costau byw y gaeaf hwn