Newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan brif elusen digartrefedd a chysgu garw Cymru, The Wallich.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau am ein straeon newyddion, ewch i’n tudalen Swyddfa’r Wasg i gysylltu â’n tîm cyfathrebu ymroddedig.

vaccines for all
18 Feb 2021

Y Wallich yn ymuno ag ymgyrchwyr mudol a meddygon o Gymru i fynnu mynediad cyfartal at y brechlyn coronafeirws

Mae Vaccines For All yn ymgyrch ledled y DU sy’n galw ar lywodraethau i sicrhau mynediad cyfartal at frechlynnau’r Coronafeirws, ni waeth beth yw eu statws mewnfudo, ID neu brawf o gyfeiriad.