Newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan brif elusen digartrefedd a chysgu garw Cymru, The Wallich.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau am ein straeon newyddion, ewch i’n tudalen Swyddfa’r Wasg i gysylltu â’n tîm cyfathrebu ymroddedig.

Ymgyrch codi arian dros y gaeaf The Wallich i leddfu caledi i bobl yng Nghymru
26 Oct 2023

Ymgyrch codi arian dros y gaeaf The Wallich i leddfu caledi i bobl yng Nghymru

Dim ond ychydig o’r pethau y mae pobl Cymru yn delio â nhw yw biliau cynyddol, taliadau morgais a rhent uchel, prisiau bwyd eithafol a chyflogau isel.