Newyddion diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf gan brif elusen digartrefedd a chysgu garw Cymru, The Wallich.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau am ein straeon newyddion, ewch i’n tudalen Swyddfa’r Wasg i gysylltu â’n tîm cyfathrebu ymroddedig.

01 Jun 2021

Derbyniodd sefydliadau Gwent gyllid gan y Loteri Genedlaethol i ymdrin â digartrefedd

Mae sefydliadau ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi derbyn bron i £50,000 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer model menter gymdeithasol newydd, mewn ymgais trwy’r ardal i atal digartrefedd.