Datganiadau a Pholisïau The Wallich

02 Aug 2023

Mae gan The Wallich ddatganiadau a pholisïau diffiniedig i sicrhau arferion da ar draws yr elusen

Mae ein datganiadau a’n polisïau’n arwain y ffordd rydym yn gweithio, gan sicrhau bod gennym arferion da, teg sy’n cydymffurfio ac yn sefydlu trefn lywodraethu dda.

Darllenwch ein datganiadau a’n polisïau yn fanwl yma: