Pobl

Dyma uwch dîm ymroddgar The Wallich.

Edrychwch ar bob proffil i gael mwy o wybodaeth am gylch gorchwyl, profiad ac arbenigedd ein huwch dîm yn y sefydliad.

Dyma aelodau The Wallich sydd ar gael i siarad â’r cyhoedd a’r wasg ar gais. Cysylltwch â swyddfa’r wasg i drefnu cyfweliadau a chael sylwadau ar unrhyw un o’u pynciau arbenigol;.