Raffl

Cymerwch ran yn raffl gaeaf The Wallich am eich cyfle i ennill

Raffl yn cau: Dydd Llun 16 Ionawr 2023

Enillwyr yn cael eu cyhoeddi: Dydd Llun 30 Ionawr 2023

Gwobrau raffl ar gyfer 2022

  1. Pryd 3 chwrs a choctels ar gyfer 2 yn Steakhouse Llundain Marco Pierre White a thaith i ben y Shard
  2. Taleb Love2Shop gwerth £150
  3. 2 docyn bws dwyffordd gan Flix Bus (yn y DU neu dramor)
  4. Tocyn sba neu westy OffPeakLuxury.com gwerth £50
  5. Dartiau cymdeithasol i 16 o bobl a thaleb gwerth £100 ym mar Flight Club (Caerdydd)
  6. Te prynhawn i ddau ym Mhlas Nanteos (Ceredigion)
  7. Siampên gan Bibendum Wines
  8. Taleb harddwch gwerth £100 ar gyfer triniaethau yn Haus of Lux (Caerdydd)
  9. Mynediad i 6 o bobl yn Bingo Lingo yn The Depot Caerdydd neu Abertawe
  10. Cas cymysg o 24 potel o gwrw crefft gan Attic Brewery

Prynwch eich tocyn raffl heddiw

Mae tocynnau raffl yn dechrau o £2.

Gallai un llyfr o docynnau (£10) dalu am ychwanegiad brys at danwydd gaeaf i helpu pobl sy’n teimlo’n oer yn eu cartrefi.

Gallai prynu neu werthu pedwar llyfr o docynnau (£40) ddarparu gwerth pythefnos o siopa bwyd sylfaenol gan sicrhau nad oes rhaid i unigolion a theuluoedd ddewis rhwng bwyta a gwresogi’r gaeaf hwn.

Cwestiynau  Cyffredin am y RafflTelerau ac Amodau’r Raffl

Dod yn werthwr cymunedol

Oes gennych chi ddawn dweud neu a oes gennych ambell i ddigwyddiad Nadoligaidd ar y gweill?

Gwerthwch docynnau raffl i ni yn eich cymuned.

E-bost: dosomething@thewallich.net

Ffôn: 02921 508 800

Pam cefnogi ein raffl?

Mae’r argyfwng costau byw yn creu mwy o risg o ddigartrefedd a chynnydd yn y galw am gymorth brys.

Mae cartrefi ledled y DU eisoes yn teimlo effeithiau dychrynllyd yr argyfwng, gyda llawer o aelwydydd incwm isel yn cael eu gorfodi i fynd heb hanfodion.

Ymunwch â ni y gaeaf hwn i gefnogi unigolion a theuluoedd ledled Cymru, gan helpu gyda biliau, bwyd, eitemau hanfodol i’r cartref, tai, lles a mwy.

Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n anodd sefydlu cartref newydd a chynnal tenantiaeth, a dyna pam rydyn ni’n darparu cymorth brys i unigolion a theuluoedd pan fydd arnynt ei angen fwyaf.

textimgblock-img

Os rydych chi neu aelod o’ch teulu yn teimlo eich bod yn cael problemau gyda gamblo, gallwch chwilio am gyngor a chefnogaeth gan cwnselwyr proffesiynol ar Gambleaware drwy ffonio 0808 8020 133 am ddim neu fynd ar y wefan www.gambleaware.co.uk.

Tudalennau cysylltiedig