Raffl Gaeaf The Wallich 2023

Cymerwch ran yn raffl gaeaf The Wallich am eich cyfle i ennill

Raffl yn cau: Dydd Mercher 17 Ionawr 2024
Enillwyr yn cael eu cyhoeddi: Dydd Mercher 31 Ionawr 2024

Gwobrau raffl ar gyfer 2023

 1. Picnic Cymreig moethus mewn basged wiail gan y Welsh Hamper Company
 2. Taleb Love2Shop gwerth £150
 3. Siampên Cattier
 4. Dewis o anrhegion cwrw Bragdy Bro Morgannwg
 5. Tocyn sba neu westy OffPeakLuxury.com gwerth £50
 6. Cynhyrchion harddwch Patisserie de Bain
 7. Potel o Prosecco
 8. Taith Invisible (Caerdydd) a the prynhawn i ddau
 9. Fodca premiwm Grounds for Good 
 10. Blanced vintage â phatrwm tapestri Cymreig gwyrdd a phorffor
 11. Ffwrn Ffrio Fach Ddigidol o Lakeland 2L x 2

Prynwch eich tocynnau raffl heddiw

Mae tocynnau raffl yn dechrau o £2.

Gallai un llyfr o docynnau (£10) dalu am ychwanegiad brys at danwydd gaeaf i helpu pobl sy’n teimlo’n oer yn eu cartrefi.

Gallai prynu neu werthu pedwar llyfr o docynnau (£40) ddarparu gwerth pythefnos o siopa bwyd sylfaenol gan sicrhau nad oes rhaid i unigolion a theuluoedd ddewis rhwng bwyta a gwresogi y gaeaf hwn.

Cwestiynau Cyffredin | Telerau ac Amodau

Dod yn werthwr cymunedol

Oes gennych chi ddawn dweud neu a oes gennych chi ambell ddigwyddiad Nadoligaidd ar y gweill? Gwerthwch docynnau raffl i ni yn eich cymuned.

Cysylltwch â’n tîm i ddod yn werthwr yn y gymuned.

E-bost: dosomething@thewallich.net

Ffôn: 02921 508 800

Wedi gwerthu eich holl docynnau?

Newyddion gwych! Gwnewch yn siŵr eich bod wedi dychwelyd bonion yr holl docynnau ar gyfer tocynnau sydd wedi cael eu gwerthu a thocynnau heb eu gwerthu erbyn 17 Ionawr 2024.

Pam cefnogi ein raffl?

Dim ond ychydig o’r pethau y mae pobl Cymru yn delio â nhw yw biliau cynyddol, taliadau morgais a rhent uchel, prisiau bwyd eithafol a chyflogau isel.

Mae’r argyfwng costau byw yn cael effaith uniongyrchol ar aelwydydd yng Nghymru ac yn rhoi llawer mwy o bobl mewn perygl o fod yn ddigartref.

Nod ymgyrch gaeaf The Wallich 2023 yw lliniaru’r caledi a wynebir gan unrhyw un sy’n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn tai agored i niwed yng Nghymru yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Er bod camau cadarnhaol wedi cael eu cymryd i helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru a ledled y DU, mae digartrefedd yn dal ar gynnydd.

textimgblock-img

Os rydych chi neu aelod o’ch teulu yn teimlo eich bod yn cael problemau gyda gamblo, gallwch chwilio am gyngor a chefnogaeth gan gwnselwyr proffesiynol ar Gambleaware drwy ffonio 0808 8020 133 am ddim neu fynd ar y wefan www.gambleaware.co.uk.

Tudalennau cysylltiedig