Gallai £10 ddarparu prydau poeth a chyfle i berson sy’n cysgu ar y stryd ymwneud â phobl eraill am wythnos.

Dewiswch i ble yr anfonir eich arian

Bydd eich rhodd yn cyllido gwasanaethau hanfodol i gefnogi pobl ddigartref ac agored i niwed yng Nghymru.

Mae’n ffurflen roddi yn gadael i chi ddewis i ble yr anfonir eich arian er mwyn i chi fod yn sicr y byddwch chi’n cynorthwyo pobl yn eich cymuned leol.

Defnyddir 92c o bob £1 a godir i gyllido gwasanaethau a chynorthwyo pobl ddigartref.

Dewiswch roi’n rheolaidd

Drwy ddewis rhoi bob mis, gallwch helpu hyd yn oed mwy o bobl i ganfod a chynnal atebion tai hirdymor. Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau eich taliad rheolaidd a darparu manylion ar sut i newid neu ddileu’ch taliad fel mai chi sy’n rheoli’ch rhodd.

Gallwn gadw mewn cysylltiad drwy e-bost, y post neu ar y ffôn i ddweud mwy wrthych chi am ein gwaith.