Rhoi

Helpu pobl sy’n profi digartrefedd ar hyd a lled Cymru

Agorwch y drws i roi diwedd ar ddigartref yng Nghymru

Ymunwch â chymuned o bobl sydd wedi ymrwymo i atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd

Yn The Wallich, mae angen eich cymorth chi arnom o hyd i gyflawni ein tri amcan; cael pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y strydoedd; a chreu cyfleoedd i bobl.

Mewn cyfnod ansicr, mae un peth yn sicr. Rhaid i ni barhau i ymateb i unrhyw un sydd ein hangen.

Mae COVID-19 yn parhau i achosi heriau enfawr i bobl sy’n dioddef digartrefedd.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Trwy’r argyfwng Coronafeirws, mae ein gwasanaethau wedi parhau ar agor ar draws Cymru.

Mae ein timau wedi bod yno i fwy na 4,000 o bobl yn ystod y cyfnod mwyaf anrhagweladwy a phryderus rydyn ni erioed wedi’i wynebu.

Mae’n hanfodol bo pobl yn parhau i dderbyn cymorth trwy gydol yr argyfwng hwn a thu hwnt.

Gallwch chi wneud gwahaniaeth heddiw drwy roi neu godi £20 a’n helpu ni i gael pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y strydoedd a chreu cyfleoedd ar eu cyfer yn ystod y pandemig coronafeirws a thu hwnt.

Helpwch ni i ddatblygu gwasanaethau tai a digartrefedd arloesol i ailadeiladu bywydau a chymunedau.

Sut y gallwch chi helpu

Chi sydd â’r allwedd i roi diwedd ar ddigartrefedd
textimgblock-img

Mae £20 yn gallu cadw pobl yn ddiogel ac arafu trosglwyddiad COVID-19 yn ein cymunedau

Gwneud Rhodd Untro
textimgblock-img

Mae rhodd reolaidd yn gallu ein helpu i adfer ac ailadeiladu gwasanaethau o fewn ein cymunedau, fel nad oes neb yn dychwelyd at ddigartrefedd

Rhoi’n Rheolaidd

Tudalennau cysylltiedig