Partneriaethau corfforaethol

Gweithio mewn partneriaeth â busnesau i fynd i’r afael â digartrefedd

Gall gweithio mewn partneriaeth gydag elusen, ym mha bynnag ffordd sy’n addas i’ch busnes chi, fod yn brofiad buddiol a gwerth chweil.

Oherwydd bod yna wahanol fathau o fusnesau, mae yna wahanol fathau o bartneriaeth gorfforaethol hefyd.

Yn The Wallich, rydym yn cydweithio’n agos gyda’n partneriaid corfforaethol i ddeall beth yr ydych eisiau ei gyflawni o’ch partneriaeth elusennol.

P’un a ydych yn enwebu The Wallich fel eich ‘Elusen y Flwyddyn’, neu’n darparu profiad gwaith i’r bobl yr ydym yn eu cynorthwyo, mae ein tîm yn datblygu perthnasoedd pwrpasol gyda chwmnïau sy’n canolbwyntio ar eich anghenion busnes, a’n helpu ni i atal digartrefedd yng Nghymru.

Gweithiwch gyda ni

textimgblock-img

Cynyddu ymgysylltiad a datblygu sgiliau staff a thrwy weithgareddau codi arian ac adeiladu tîm

textimgblock-img

Gweithredu eich rhaglen Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR), gyda chyfleoedd gwirfoddoli, trosglwyddo sgiliau a lleoliadau gwaith

textimgblock-img

Nawdd, rhoddion corfforaethol a chodi ymwybyddiaeth o frand

textimgblock-img

Partneriaethau Elusen y Flwyddyn, rhoddion mewn nwyddau a chefnogaeth pro-bono

Am ragor o wybodaeth am bartneriaethau corfforaethol gyda The Wallich, cysylltwch â ni.

E-bost
corporate@thewallich.net

Ffon
029 2057 4772

“Yn ISG rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i ddenu talent newydd i’r diwydiant.

Mae ein gwaith gydag Acorn a The Wallich yn ffordd werthfawr i ni roi yn ôl i’r gymuned a helpu pobl i gyflawni.”

Jon James, Cyfarwyddwr Rhanbarthol yn ISG

Tudalennau cysylltiedig