Partneriaethau corfforaethol

Gweithio mewn partneriaeth â busnesau i fynd i’r afael â digartrefedd

Gall gweithio mewn partneriaeth gydag elusen, ym mha bynnag ffordd sy’n addas i’ch busnes chi, fod yn brofiad buddiol a gwerth chweil.

Oherwydd bod yna wahanol fathau o fusnesau, mae yna wahanol fathau o bartneriaeth gorfforaethol hefyd.

Yn The Wallich, rydym yn cydweithio’n agos gyda’n partneriaid corfforaethol i ddeall beth yr ydych eisiau ei gyflawni o’ch partneriaeth elusennol.

P’un a ydych yn enwebu The Wallich fel eich ‘Elusen y Flwyddyn’, neu’n darparu profiad gwaith i’r bobl yr ydym yn eu cynorthwyo, mae ein tîm yn datblygu perthnasoedd pwrpasol gyda chwmnïau sy’n canolbwyntio ar eich anghenion busnes, a’n helpu ni i atal digartrefedd yng Nghymru.

Gweithiwch gyda ni

textimgblock-img

Cynyddu ymgysylltiad a datblygu sgiliau staff a thrwy weithgareddau codi arian ac adeiladu tîm.

textimgblock-img

Darparu gwerth cymdeithasol drwy gyfleoedd gwirfoddoli, trosglwyddo sgiliau, lleoliadau gwaith, a nwyddau a gwasanaethau pro bono.

textimgblock-img

Nawdd, rhoddion corfforaethol a chodi ymwybyddiaeth o frand.

textimgblock-img

P’un a ydych chi’n dewis Partneriaeth Elusen y Flwyddyn neu bartneriaeth strategol tymor hwy, gall gweithio gyda The Wallich sicrhau manteision i’ch busnes a’ch timau.

I gael rhagor o wybodaeth am bartneriaethau corfforaethol gyda The Wallich, cysylltwch â ni.

E-bost: corporate@thewallich.net

Ffôn: 07824 991 421

“Yn ISG, rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o ddenu talent newydd i’r diwydiant. Mae ein gwaith gydag Acorn a The Wallich yn ffordd werthfawr o roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a helpu pobl i gyflawni.”

Jon James, Cyfarwyddwr Rhanbarthol, ISG

Tudalennau cysylltiedig