E-newyddlen

Beth sy’n newydd yn The Wallich? Gallwch dderbyn copi o’n e-newyddlen yn syth i’ch mewnflwch

Mae ein e-newyddlen misol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n cefnogwyr am bynciau fel gwaith atal digartrefedd, y straeon newyddion diweddaraf, astudiaethau achos, ymgyrchoedd, cynlluniau a’r calendr digwyddiadau.  

Byddwn yn cadw eich manylion yn ddiogel a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd trwy glicio ar y troednodyn yn yr e-bost. 

Rydym yn gofalu mai dim ond gwybodaeth, newyddion a diweddariadau sydd o ddiddordeb i chi y byddwch yn eu derbyn. 

Os ydych eisoes wedi cofrestru, a bod eich manylion wedi newid, neu os ydych wedi newid eich meddwl ynglŷn â pha wybodaeth yr hoffech ei derbyn, diweddarwch eich dewisiadau

Cofrestrwch i dderbyn copi o’n e-newyddlen heddiw