Hanner Marathon Caerdydd

06 Oct 2024

Rhedwch Hanner Marathon eiconig Caerdydd ar gyfer un o brif elusennau digartrefedd a chysgu allan Cymru

Mae Hanner Marathon Caerdydd yn ras 13.1 milltir sy’n enwog am ei lwybr gwastad, cyflym ac eiconig drwy brifddinas Cymru.

Mae wedi dod yn fwyfwy poblogaidd o un flwyddyn i’r llall, gan ddenu rhedwyr o bob oed a gallu. Yn 2023, cafodd yr holl gofrestriadau cyffredinol ar gyfer y ras eu gwerthu erbyn mis Mai.

Ers 2022, mae 72 o redwyr anhygoel wedi cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ar ran The Wallich.

Drwy gofrestru gyda ni heddiw, byddwch chi’n ymuno â aelodau eraill anhygoel o #TîmWallich sydd i gyd wedi gwneud rhywbeth i atal digartrefedd yng Nghymru.

Pryd y cynhelir Hanner Marathon Caerdydd? 

Dydd Sul 6 Hydref 2024

Beth yw cost lle gyda’r elusen? 

Ymunwch â #TîmWallich heddiw drwy dalu’r ffi gofrestru o £15 a chodi £200 i atal digartrefedd yng Nghymru.

Pam rhedeg Hanner Marathon Caerdydd dros The Wallich?

Yn ogystal â helpu i gefnogi ein gwasanaethau hanfodol, bydd pawb sy’n ymuno â #TîmWallich yn cael:

textimgblock-img

Unedig yn Erbyn Digartrefedd

Mae elusennau digartrefedd Cymru, The Wallich, Shelter Cymru, Crisis a Llamau, wedi dod at ei gilydd i annog rhedwyr Hanner Marathon Caerdydd i gefnogi un achos cyffredin.

Mae’r pedwar sefydliad digartrefedd yng Nghymru wedi dod ynghyd ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd 2023 i dynnu sylw at yr effaith maen nhw’n ei chael, yn unigol ac ar y cyd, ar gefnogi pobl sy’n wynebu a/neu’n profi digartrefedd.

Gael gwybod mwy

Sut mae gwneud cais am le gyda The Wallich yn Hanner Marathon Caerdydd?

Llenwch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi i roi eich manylion cofrestru.

Byddwch hefyd yn cael pecyn codi arian am ddim – sy’n cynnwys yr holl gyngor, cefnogaeth a deunyddiau sydd eu hangen arnoch chi i ddechrau arni.

E-bost: dosomething@thewallich.net

Ffoniwch: 02920 668 464 (Opsiwn 2)

Tudalennau cysylltiedig