Hanner Marathon Caerdydd

Beth am redeg hanner marathon Caerdydd ar ran elusen ddigartrefedd yng Nghymru.

02 Oct 2022

Mae cael gwared ar ddigartrefedd yn farathon – nid sbrint.  Beth am gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd i gynorthwyo pobl i ddod oddi ar y strydoedd. 

Mae Hanner Marathon Caerdydd yn ras 13.1 milltir sy’n adnabyddus am ei gwrs gwastad, cyflym ac eiconig drwy brifddinas Cymru.  Mae wedi tyfu mewn poblogrwydd bob blwyddyn, gan ddenu rhedwyr o bob oed a gallu. 

Yn ras Mawrth 2022, bu 48 o redwyr yn cynrychioli The Wallich yn Hanner Marathon Caerdydd.  Mae cofrestru gyda ni heddiw yn golygu y byddwch yn ymuno â chyn-redwyr gwych #TîmWallich sydd wedi gwneud rhywbeth i atal digartrefedd yng Nghymru. 

Felly, p’un a ydych yn rhedeg yn eich hanner marathon cyntaf, neu eich bod yn awyddus i ragori ar eich amser personol gorau, ymunwch â ni ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd a helpu i wneud gwahaniaeth i rai o’r bobl mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas? 

Pryd y cynhelir Hanner Marathon Caerdydd? 

Dydd Sul 2 Hydref 2022

Beth yw cost lle gyda’r elusen? 

Ymunwch â #TîmWallich heddiw drwy dalu eich ffi gofrestru o £15 ac addo codi £250 i atal digartrefedd yng Nghymru.

Pam rhedeg Hanner Marathon Caerdydd dros The Wallich?

Yn ogystal â helpu i gefnogi ein gwasanaethau hanfodol, bydd pawb sy’n ymuno â #TîmWallich yn cael:

Sut mae gwneud cais am le gyda The Wallich yn Hanner Marathon Caerdydd? 

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu gyda’ch manylion cofrestru, yn ogystal â phecyn codi arian sy’n cynnwys yr holl gyngor, cefnogaeth a deunyddiau sydd eu hangen arnoch i ddechrau codi arian

Cofrestru

Tudalennau cysylltiedig