Gwneud eich rhodd

Os ydych chi wedi codi swm hael o arian i elusen, dyma sut mae ei dalu i mewn.

Sut i gael eich rhodd i ni

Mae The Wallich yn ddiolchgar am eich holl ymdrechion i godi arian.

Yr unig beth sydd ar ôl yw talu eich arian noddi i mewn

Llongyfarchiadau, Rydych chi wedi cynllunio a gwneud eich gorau. Nawr ar gyfer y cam olaf, dyma sut mae anfon eich rhodd atom ni.

textimgblock-img

Rhoddion drwy JustGiving

Os ydych chi wedi creu tudalen codi arian ar-lein fel JustGiving, bydd y rhoddion (ynghyd â’r Rhodd Cymorth) yn dod yn uniongyrchol i The Wallich.

Dim tudalen JustGiving? Does dim tâl a dim ond dau funud sydd ei angen i’w sefydlu.

textimgblock-img

Dychwelyd eich arian ar-lein

Ewch i’n tudalen Rhoi a gallwch chi dalu gyda cherdyn debyd neu gredyd.

textimgblock-img

Dychwelyd yr arian dros y ffôn

Ffoniwch gan ddefnyddio eich cerdyn credyd neu ddebyd drwy ein ffonio ar: 02920 668 464

Mae’r llinellau’n agored o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm.

Rhagor o wybodaeth

Lawrlwythwch eich Pecyn Codi Arian am ddim.

Mae ein tîm codi arian cyfeillgar wrth law bob amser i gynnig help ac arweiniad.

Cysylltwch â Thîm Codi Arian Wallich

E-bost
dosomething@thewallich.net

Ffôn
02920 668 464