Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig Llywodraeth Cymru

Ein hymateb

05 Jul 2022

Ymateb The Wallich i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig yw hwn.

Fe wnaethant ofyn am safbwyntiau am y newidiadau i’r ddarpariaeth digartrefedd i sicrhau na chaiff neb eu gadael i gysgu allan yng Nghymru.

Diben penodol yr ymgynghoriad hwn oedd casglu safbwyntiau ar dri gorchymyn statudol dan Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014:

textimgblock-img

Cafodd y tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus drafodaethau defnyddiol â staff ar draws y sefydliad, ac o ganlyniad rydym wedi cyflwyno ein hadborth i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, ac edrychwn ymlaen i glywed rhagor o fanylion yn fuan.

Darllenwch ein hymateb

Tudalennau cysylltiedig