Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Rydym yn croesawu ac yn cefnogi gofynion y Llywodraeth ar gyfer sefydliadau mawr i fod yn fwy tryloyw ynglŷn â chyflogau’r rhywiau.  Gwerthoedd y Wallich yw bod yn ddewr, penderfynol, dilys, trugarog a seiliedig ar y gymuned.

Wrth fod felly, rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod cydraddoldeb cyfle gan bawb yn y sefydliad, lle mae cynnydd yn seiliedig ar dalent, ac nid ar ryw neu amgylchiad.

Darllenwch ein Hadroddiadau Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2021

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2019

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2018