Gwasanaeth Datrys Gwrthdaro Sir Gaerfyrddin

Ty Elwyn, Llanelli SA15 3AP

Sir Gaerfyrddin

01554 899 281

Mae Gwasanaeth Datrys Gwrthdaro Sir Gaerfyrddin yn mynd i’r afael ag un o achosion sylfaenol digartrefedd

Rydym yn gweithio gyda phobl sy’n gwrthdaro sy’n bygwth eu llety

Er enghraifft, anghydfod rhwng aelodau o’r teulu, anghydfod rhwng landlordiaid a thenantiaid, ac anghydfod rhwng cymdogion.

datrys anghydfod

Cweryla gyda’r teulu?

Anodd ymdopi â’r cymdogion?

Angen help gyda’ch landlord neu denantiaid?

Defnyddir cyfryngu i helpu pobl i ddatrys gwrthdaro drwy chwilio am atebion sy’n dderbyniol i bawb.

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfrinachol di-dâl i unrhyw un yn y sir y mae gwrthdaro’n effeithio ar ei sefyllfa gartref.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig