Cyfrannu unwaith

Diolch i chi am wneud rhywbeth rhyfeddol

Trwy wneud rhodd untro heddiw, rydych chi’n ymuno â chymuned o bobl sydd wedi ymrwymo i atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd, am byth.

Gallai rhodd untro helpu rhywun i gael yr eitemau hanfodol sydd eu hangen arnynt pan fydd eu hangen arnynt, neu agor y drws i wella iechyd meddwl drwy ddarparu mynediad at gwnsela.

Sut y gall eich rhodd chi helpu

Tudalennau cysylltiedig