Cyfrannu unwaith

Diolch am wneud rhywbeth arbennig

Trwy gyfrannu heddiw, rydych chi’n ymuno â chymuned o bobl sydd wedi ymrwymo i atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd.

SUT Y GALL EICH RHODD CHI HELPU

Gallai £20 helpu i gadw pobl yn ddiogel ac arafu trosglwyddiad COVID-19 yn ein cymunedau drwy wneud y canlynol: