Adroddiad Blynyddol: Cipolwg ar 2017

01 Feb 2018

Edrych yn ôl ar ffeithiau ac ystadegau allweddol 2017.

textimgblock-img

Crynodeb

Mae’r Wallich yn cynhyrchu ffeithlun o’r adroddiad blynyddol bob blwyddyn i ddangos ein heffaith ar broblem ddigartrefedd yng Nghymru.

Yn 2017, bu’r Wallich yn helpu mwy o bobl nag erioed a chwblhawyd rhaglen lwyddiannus o ddigwyddiadau yn y gymuned.

Darllenwch yr adroddiad

Tudalennau cysylltiedig