Adroddiad Blynyddol: Cipolwg ar 2018

01 Jan 2019
textimgblock-img

Bob blwyddyn rydym yn edrych yn ôl ar y data a’r ystadegau allweddol ar gyfer ein gwasanaethau, ac nid yw 2018 yn ddim gwahanol.

Buom yn cefnogi cyfanswm o 9,562 o bobl ledled Cymru;, mae hynny 19% yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol.

Buom hefyd yn cynnal pob math o ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd llwyddiannus, a chawsom dros £350,000 gan ein rhoddwyr hael.

Darllenwch yr adroddiad

Tudalennau cysylltiedig