Cynllun Gweithredu Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd Llywodraeth Cymru – Ein Hymateb

03 Dec 2021
textimgblock-img

Yr adroddiad hwn yw ymateb The Wallich i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei chynllun gweithredu drafft ar gyfer rhoi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Cafodd y tîm Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus nifer o drafodaethau defnyddiol gyda staff ar draws y sefydliad. O ganlyniad, rydym wedi cyflwyno ein hadborth cychwynnol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed rhagor o fanylion yn fuan.

Darllenwch ein hymateb

Tudalennau cysylltiedig