Ein Tystiolaeth I Ymchwiliad Y Senedd I’r Sector Rhentu Preifat

19 May 2023

Mae Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd yn cynnal ymchwiliad i’r sector rhentu preifat yng Nghymru.

Ym mis Mawrth 2023, cyhoeddodd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y byddent yn ymchwilio i’r sector rhentu preifat yng Nghymru. Mae hyn yn dilyn eu hymchwiliadau blaenorol i Ddigartrefedd a’r Hawl i Gael Tai Digonol.

Y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw ystyried:

Fel elusen digartrefedd fwyaf Cymru, fe wnaethom ni yn The Wallich rannu ein safbwyntiau â’r pwyllgor ynghylch y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r sector rhentu preifat ar hyn o bryd, gan gyfeirio’n benodol at rôl y sector yn y gwaith o ddarparu cartrefi parhaol i bobl sydd wedi bod yn ddigartref.

Tudalennau cysylltiedig