Prosiect Shoreline 2015

10 Jan 2016

crynodeb

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau sydd wedi codi o redeg prosiect preswyl ‘gwlyb’ ar gyfer pobl sy’n yfed ar y stryd yw’r adroddiad hwn. Ymysg y testunau allweddol y mae darpariaeth mynediad uniongyrchol, tai â chymorth a chynnal tenantiaethau.

 

textimgblock-img

Drwy weithio â phobl sy’n yfed ar y stryd, ac sy’n ffurfio cymunedau â’u rheolau a’u strwythurau eu hunain, a drwy wrando ar yr hyn roeddent eisiau a’i angen, sefydlodd The Wallich brosiect llwyddiannus a ganiataodd i drigolion ddechrau gwella ar eu telerau eu hunain.

I gael gwybod mwy

Tudalennau cysylltiedig