Doorstop

UNIT C, Kinmel Business Centre, Tir Llwyd Enterprise Park, Kinmel Bay, LL18 5JZ

Sir Ddinbych

01745 772 287

Llety â chymorth dwysedd canolig a gwasanaeth cymorth fel bo’r angen i bobl sydd ag anghenion cymorth yn gysylltiedig ag alcohol neu gamddefnyddio sylweddau yw Doorstop

Mae’r prosiect ar gyfer pobl sengl neu gyplau 16 oed a throsodd sy’n byw yn Sir Conwy neu Sir Ddinbych ac sydd heb blant dibynnol.

Nod y prosiect yw sefydlogi defnyddwyr gwasanaeth mewn amgylchedd heb gyffuriau ac alcohol yn eu tenantiaeth eu hunain.

Sicrhau bod pobl yn gallu symud ymlaen i fyw’n annibynnol ar ôl cwblhau eu cynllun cymorth ac y byddant yn gallu dal i fyw’n annibynnol pan fydd y cymorth wedi dod i ben.

Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei wneud drwy Lwybr Atgyfeirio Sengl Sir Ddinbych a Llwybr Atgyfeirio Sengl Conwy gan ddibynnu lle mae’r lle gwag wedi’i nodi.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig