Lloches Nos Caerdydd

8 Clare Road, Caerdydd, CF11 6QL

Diwedd cyfnod i Loches Nos Caerdydd

Yn rhan allweddol o ddarpariaeth digartrefedd Caerdydd, bydd Lloches Nos The Wallich ar Clare Road yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd wahanol o hyn ymlaen.

Mae wedi cynnig llety brys i dros bedair mil o bobl yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.