Phill Stapley

Rheolwr Ardal De Orllewin Cymru

| 02920 668 464
Rheolwr Ardal De Cymru

Rwyf wrth fy modd ag amrywiaeth fy ngwaith, mae wastad yn brysur iawn ac rwy’n goruchwylio timau sy’n gwneud gwaith gwych.

Phil yw’r Rheolwr Ardal ar gyfer rhanbarth De Orllewin Cymru, gan gynnwys 16 prosiect, o Abertawe i Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd a Phort Talbot.

Mae amrywiaeth o brosiectau dan ofal Phil, yn cynnwys: hosteli, prosiectau ymwrthod â sylweddau, gwasanaethau estyn allan i rai sy’n cysgu allan, llety gwely a brecwast arall, sector rhent preifat a gwasanaethau cymorth fel y bo’r angen a datrys gwrthdaro.

Mae cefndir Phil ym maes iechyd meddwl ac ymddygiad heriol. Mae ganddo brofiad helaeth fel hyfforddwr, gan ddarparu cyrsiau ar ymddygiad heriol. Hefyd bu’n rheolwr ar wahanol gynlluniau yn ystod y deng mlynedd diwethaf yn cynnwys gweithio yn y sector preswyl preifat a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig).

Dechreuodd Phil ei yrfa fel gweithiwr cymorth ac mae wedi gweithio ei ffordd i fyny. Mae’n falch o ddefnyddio ei brofiadau i gefnogi ei dimau bob dydd yn y Gwaith.

Weithiau mae pobl yn cael eu hystyried fel set o broblemau, ond yn fy marn i, drwy gynnig cymorth a thrin yr unigolion yn iawn gall y problem ddiflannu’n fuan.

 

Arbenigeddau

  • Ymddygiad geriol
  • Iechyd meddwl

Tudalennau cysylltiedig