Swyddi The Wallich

Gwnewch wahaniaeth.
Dechreuwch eich gyrfa gyda The Wallich heddiw.

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros helpu pobl sy’n profi digartrefedd yng Nghymru? 

Datblygwch eich gyrfa gyda The Wallich, y brif elusen digartrefedd yng Nghymru, heddiw. 

Rydym yn chwilio am unigolion ymroddedig sy’n awyddus i weithio gyda rhai o aelodau mwyaf agored i niwed cymdeithas tra’n byw ein gwerthoedd o ddewrder, penderfyniad, dilysrwydd, tosturi a dealltwriaeth.

 

Mae ein porth swyddi wrthi’n cael ei gynnal a’i gadw ar hyn o bryd

Bydd porth swyddi newydd ar gael cyn bo hir

Cofrestrwch i gael hysbysiadau swyddi

Anfonwch e-bost i recruitment@thewallich.net gan nodi’r canlynol

Pam gweithio i The Wallich?

Ein haddewid i chi: Buddion i weithwyr

Efallai y byddwch yn cael y buddiannau canlynol yn ystod eich cyflogaeth, yn amodol ar unrhyw reolau sy’n berthnasol i’r budd dan sylw:

 

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â gweithio i The Wallich, cysylltwch â recruitment@thewallich.net neu ffoniwch 029 2066 8464. 

Tudalennau cysylltiedig