Swyddi The Wallich

Gwnewch wahaniaeth.
Dechreuwch eich gyrfa gyda The Wallich heddiw.

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros helpu pobl sy’n profi digartrefedd yng Nghymru? 

Datblygwch eich gyrfa gyda The Wallich, y brif elusen digartrefedd yng Nghymru, heddiw. 

Swyddi gwag diweddaraf

Gyda mwy ar ein porth swyddi

Dechreuwch eich cais heddiw a gwneud gwahaniaeth i bobl ddigartref

Sylwer: Oherwydd sefyllfa barhaus y Coronafeirws,rydyn ni’n cynnal cyfweliadau drwy alwadau fideo ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i adolygu’r mater hwn. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â recruitment@thewallich.net

Angen cymorth i wneud cais? Edrychwch ar ein canllaw defnyddiol ar gyfer gwneud cais

Rydym yn chwilio am unigolion ymroddedig sy’n awyddus i weithio gyda rhai o aelodau mwyaf agored i niwed cymdeithas tra’n byw ein gwerthoedd o ddewrder, penderfyniad, dilysrwydd, tosturi a dealltwriaeth.

Pam gweithio i The Wallich?

Efallai y byddwch yn cael y buddiannau canlynol yn ystod eich cyflogaeth, yn amodol ar unrhyw reolau sy’n berthnasol i’r budd dan sylw:

Gallwn ddisodli neu dynnu buddion o’r fath yn ôl, neu ddiwygio telerau buddiannau o’r fath, ar unrhyw adeg ar ôl rhoi rhybudd rhesymol i chi.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â gweithio i The Wallich, cysylltwch â recruitment@thewallich.net neu ffoniwch 029 2066 8464. 

Tudalennau cysylltiedig