Rhwydwaith Myfyrio – Gwerthusiad Annibynnol 2022

24 Mar 2022
textimgblock-img

Mae’r prosiect Rhwydwaith Myfyrio wedi cael ei werthuso’n annibynnol gan PDR Cymru, i asesu’r cynnydd a wnaed yn erbyn ei amcanion craidd.

O fis Tachwedd 2021 ymlaen, mae 722 o apwyntiadau cyntaf wedi cael eu cynnig, ac mae cyfanswm o 6,553 o apwyntiadau wedi cael eu cynnig i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Yn ei ymateb i’r gwerthusiad hwn, mae’r tîm yn nodi camau nesaf y prosiect.

Darllenwch fwy

Tudalennau cysylltiedig