Tai yn Gyntaf Ynys Môn – Adolygiad o 2018

01 Mar 2019

Crynodeb

Lansiodd y Wallich y prosiect Tai yn Gyntaf cyntaf yn Ynys Môn.

Bum mlynedd ar ôl ei lansio yn 2013, rydym yn adrodd ar lwyddiannau ac ystadegau allweddol y prosiect.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae 74% o’r rhai sydd wedi cael help gennym wedi llwyddo i sicrhau a chadw llety.

textimgblock-img

Mae Tai yn Gyntaf yn seiliedig ar yr athroniaeth y dylai unigolyn sy’n byw ar y stryd, yn hytrach na disgwyl eu bod yn mynd drwy sawl cam i gyrraedd annibyniaeth, gael cynnig tenantiaeth annibynnol yn gyntaf heb ddim amodau ar gyfer mynediad, ac y dylent gael cymorth dwys a phendant.

Mae ein dull yn seiliedig ar drawma ac mae’n dilyn model cymorth therapiwtig.

Darllenwch yr adroddiad

Tudalennau cysylltiedig