Archwilio’r Llety y mae Pobl sy’n Yfed ar y Stryd ei Angen yng Nghasnewydd

10 Dec 2014

Crynodeb

Bu tai ‘gwlyb’ yn llwyddiannus mewn rhannau eraill o Gymru. Bu’r gwaith ymchwil hwn yn ymchwilio i’r bobl sy’n yfed ar y stryd yng Nghasnewydd, er mwyn asesu a fyddai dull tebyg yn gweithio yno.

textimgblock-img

Drwy gynnal cyfweliadau â phobl sy’n yfed ar y stryd ac aelodau staff o wahanol ddarparwyr gwasanaethau, mae’r adroddiad yn canfod y ceir dadl gref dros sefydlu lletyau gwlyb yng Nghasnewydd.

I gael gwybod mwy

Tudalennau cysylltiedig