Am y Wallich

Creu Cymru lle mae pobl yn sefyll gyda'i gilydd i ddarparu gobaith, cefnogaeth ac atebion i ddod â digartrefedd i ben

01
Cael pobl oddi ar y strydoedd
Mae ein Timau Ymyrraeth Rough Sleepers (RSIT) yn parhau i helpu'r bobl ddigartref fwyaf agored i niwed ac anhrefnus ar ein strydoedd
02
Cadw pobl oddi ar y strydoedd
Mae ein llety a'n cefnogaeth yn cynnwys prosiectau preswyl lle rydym yn cefnogi pobl dros dro mewn llety yr ydym hefyd yn ei reoli
03
Creu cyfleoedd
Mae ein prosiectau dysgu a chyflogaeth yn ystod o wasanaethau i annog y bobl rydyn ni'n eu cefnogi i ddefnyddio eu sgiliau cyfredol neu ennill rhai newydd
Uchafbwyntiau