RYDYN NI’N CROESAWU I PAWB

Ni yw The Wallich. Rydyn ni’n gwneud rhywbeth am ddigartrefedd.
Rydyn ni’n credu bod pawb yn haeddu’r hawl i gartref, ond yn fwy na hynny, bod pawb yn haeddu’r hawl i deimlo’n ddiogel, i deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a theimlo’n bositif am eu dyfodol.