Gwasanaeth Datrys Gwrthdaro Gogledd-ddwyrain Cymru Wrecsam a Sir y Fflint

Richmond House, 31a Grosvenor Road, Wrecsam, LL11 1BT

Sir y Fflint, Wrecsam

01978 353 495

Nid ydym yn derbyn atgyfeiriadau ar hyn o bryd


 

Gwasanaeth datrys gwrthdaro a chyfryngu

Rydym yn wasanaeth diduedd ac annibynnol, sy’n cael ei ddarparu gan staff wedi’u hyfforddi a’u hachredu yn Wrecsam a Sir y Fflint.

datrys anghydfod

Mae ein gwasanaeth datrys gwrthdaro a chyfryngu yn rhad ac am ddim ac ar gael i unrhyw un yn y pedair sir sy’n profi anghydfod a allai effeithio ar eu sefyllfa tai.

Gallai hyn gynnwys:

Mae datrys gwrthdaro yn broses lle y mae pobl sydd mewn anghytgord neu wrthdaro â’i gilydd yn defnyddio trydydd person (cyfryngwr) i’w helpu i gyfathrebu a datrys problemau.

Rydym ni’n defnyddio cyfryngu i alluogi pobl i siarad yn effeithiol am faterion a’u galluogi i gyrraedd cytundeb sy’n addas i’r ddwy ochr.

Pa fathau o faterion ydym ni’n ymdrin â nhw ?

Rydyn ni’n ymdrin ag anghydfodau nad ydynt yn rhai cyfreithiol nac yn rhai treisgar, sy’n codi rhwng teuluoedd, cymdogion, pobl ifanc, landlordiaid a thenantiaid a allai arwain at un neu fwy o bobl yn mynd yn ddigartref.

Pwy sy’n gymwys?

Cysylltu

Ffôn: 01978 353 495
07443 178800

 

Tudalennau cysylltiedig