Glan yr Afon

Clare St, Caerdydd CF11 6BB

Caerdydd a'r Fro

02920 667 920

Mae gwasanaeth Glan yr Afon yng Nghaerdydd yn darparu llety i bobl ddigartref sydd wedi ymrwymo i gymryd rhan mewn hyfforddiant, addysg neu waith gwirfoddol.

Profwyd bod y gwasanaethau hyn yn gallu helpu pobl sydd wedi cael profiad o fod yn ddigartref i ddatblygu eu hyder a lleihau’r perygl o fod yn ddigartref am byth.

Cefnogir preswylwyr drwy gynlluniau cymorth wedi’u teilwra i

Mae’r llety’n cynnwys un tŷ a rennir, gydag wyth ystafell wely, pedair cegin, pedair ystafell ymolchi ac un ystafell olchi dillad.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, neu i ofyn am wybodaeth am atgyfeirio, cysylltwch â ni.

Tudalennau cysylltiedig